Силата на обратната връзка

Техники за премане на отказ

11/27/20231 min read

Обратната връзка е ключов елемент за растеж и успех, но от голямо значение е начинът, по който я приемаме и способността ни да надграждаме след това.

Конструктивната обратна връзка има много ползи, като основно спомага за оптимизирането на работните резултати и идентифицирането на областите, които се нуждаят от подобрение.

Поглеждайки се отстрани, ние успяваме да изведем кои са положителните ни и силни страни и също така разбираме кои са отрицателните ни черти и уменията, над които е необходимо да поработим, ако искаме да бъдем успешни.

За целта е необходимо страната от която идва тази обратна връзка да е наш пример за професионализъм и умения, към които и ние се стремим във времето, в противен случай има вероятност да не я вземем насериозно и самата тя да е подложена на съмнение от наша страна.

В този случай, дори и да получим отказ е добре преди да побързаме да се разочароваме да валидираме дали тази негативна оценка би могла да е достатъчно обективна. Ако не, то навярно причината за този отказ далеч не е в това, че не отговаряте на дадени критерии. В този случай, по-скоро подминете и забравете,, защото със сигурност не е Ваш проблем, а на този, който не си е поставил условията правилно.

Да вземем даването и приемането на обратна връзка като процес на самооценка, като от нас и начина, по който преминаваме през нея зависи на финала дали ще успеем да я повишим или да я понижим.

За да се придържаме към конструктивния елемент на обратната връзка, то тя трябва да отговаря на следните условия:

 • Да е ясна и конкретна;

 • Винаги да е с положителен знак,

 • С възможност да е двустранна;

 • Редовна /в контекста на екипната работа/;

Да поговорим обаче за отрицателната обратна връзка или така наречения отказ при кандидатстване за нова работа или пък при важно представяне на проект, който е от значение за Вас и бъдещата Ви реализация.

Условието за нея е същото. Колкото по-конкретна, с примери и градивна е тя, толкова независимо, че е отказ, може всъщност да ни помогне и мотивира да изгладим някои недостатъци и следващият път да се върнем по-силни, можещи и знаещи от всякога.
Страхът от провал и отхвърляне е дълбоко вкоренен в човешката психология и произтича от различни фактори, като например: ниска самооценка; желанието за приемане и обществено одобрение; невъзможността да предвидим с точност дали ще бъдем одобрени или не от самото начало; несигурността, обществените очаквания или предишен негативен опит, които имаме.

Често пъти този страх ни спира и блокира всякакви действия в посока промяна или опит за нещо ново, което не трябва да се допуска.

Преодоляването му често изисква работа върху самосъзнанието, приемане на реалността, развиване на умения за справяне със стрес и подкрепа от обкръжението.

Справянето с отрицателната обратна връзка може да бъде предизвикателно, но е важно да се научим как да се справяме с тези ситуации, за да можем да растем и развиваме личностно и професионално.

Ето няколко техники, които могат да помогнат:

 • Приемете емоциите си: Не отричайте своите емоции. Приемете ги като част от човешкия опит.

 • Анализирайте обективно: Погледнете на обратната връзка или отказа обективно. Опитайте се да разберете какво може да бъде полезно от това и какво можете да научите за бъдеще.

 • Съсредоточете се върху контролируемото: Фокусирайте се върху това, което можете да контролирате. Вместо да се концентрирате върху отрицателните аспекти, опитайте се да идентифицирате областите, в които имате влияние и може да внесете промени.

 • Използвайте отказите като възможности за учене и полезен опит: Вместо да ги възприемате като неуспех, разглеждайте отказите като възможности за учене и подобрение. Всяко отрицание може да бъде стъпка към по-добро разбиране на себе си и на своите цели.

 • Потърсете подкрепа: Разговаряйте с приятели, семейство или колеги, които ви подкрепят. Споделянето на чувствата ви с други хора може да помогне за облекчаване на стреса и изграждане на перспектива.

 • Работете върху самооценката си: Развиването на личната оценка е ключов фактор за справяне с отрицателни обратни връзки. Помислете за силните си страни, постиженията си и важната роля, която играете.

 • Знайте стойността си и в какво сте най-добри и факта, че всичко се учи. Дори сега нещо да не е на много високо ниво, то стига да го пожелаете, утре може да е.

 • Стремете се към постоянно усъвършенстване: Вместо да ви омаловажават, използвайте отказите и отрицателната обратна връзка като стимул за постоянно усъвършенстване. Развивайте уменията си, учете от опитите си и се стремете към по-добро „Аз“.

Важно е да помним, че отказите са неизбежна част от живота и че можем да извлечем полза от тях, като изградим устойчивост и усъвършенстваме себе си и не ги приемаме като провал.

И за финал - няма нищо фатално и неизбежно, освен едно и отказите в ежедневието или работата, за щастие не са такива 😊

А вие кога за последно преминахте през ситуация на отхвърляне или получаване на отрицателен отговор на ваша кандидатура или в друга ситуация и какво полезно си взехте от този опит?