Нашите неприятели - ограничаващите вярвания

Лимитациите, които ни спират да се развиваме кариерно

2/11/20241 min read

assorted-color hot air balloons during daytime
assorted-color hot air balloons during daytime

Да си повогорим за ограниченията, които сами си налагаме що се отнася до кариерното ни развитие.

Това са така наречените ограничаващи вярвания, мисли или пък лимитации по друг начин казано, които всеки има и които се проявяват в различен момент от нашето развитие.

В зависимост от етапа, в които се намираме и факта дали и какво имаме да губим, съответно страховете са различни - по-големи, по-малки, преодолими или не толкова преодолими.

Понякога са толкова големи, че буквално ни парират и ни спират да действаме, оставяйки ни някъде там, мислейки си колко не ставаме, не можем, не сме достатъчно добри или все побобни разрушителни внушения.

Е, това са те - ограничаващите мисли, които понякога може да са много далече от реалността, но пък правят големи поразии и много често не знаем как да се справим с тях.

Ако трябва да ги назовем с имена, то най-често срещаните и особено в контекста на кариерното израстване са следните:

 1. Страх от неуспех/провал: Вярването, че човекът няма да успее в определена задача или начинание, може да го спре да действа поради липса на самочувствие и мотивация.

 2. Перфекционизъм: Постоянния стремеж към перфекция може да бъде лимитиращо вярвание, тъй като може да пречи на хората да започнат или завършат проекти поради страх, че въпросните не са достатъчно перфектни.

 3. Самоограничаващи убеждения: Вярванията, че човекът не е достоен за успех, не заслужава да бъде щастлив или не може да се промени, могат да спрат действията му, като го държат в зоната на комфорта или го довеждат до отказ от предприемане на нови предизвикателства.

 4. Страх от критика или осъждане от други хора: Страхът от негативното мнение на другите може да спре хората да действат, като ги кара да избягват нови възможности или да се страхуват да изразяват себе си и своите идеи.

 5. Лимитиращи убеждения за себе си: Вярванията, че човекът няма нужните умения, знания или качества, за да постигне успех, могат да го спрат да действа, като го поддържат в зоната на неувереност и самоограничение.

 6. Преследване на сигурността: Вярването, че успехът и щастието се намират в стабилното и познатото, може да спре хората да рискуват и да се откажат от възможности за развитие и растеж, които изискват излизане от зоната на комфорта.

 7. Страх от несигурността: Страхът от несигурността, свързана със смяната на работа или започването на нова кариера, може да ни спре да се ангажираме с предизвикателни, но потенциално изключително изгодни възможности.

 8. Страх от неизвестното: Страхът от непознатото и несигурността, свързана с него, може да спре хората да действат и да се адаптират към нови ситуации и предизвикателства.

 9. Повторение на миналите неуспехи: Вярването, че миналите неуспехи пресъздават бъдещето и че хората не могат да се променят или да постигнат различен резултат, може да ги спре да действат и да се стремят към нови цели.

 10. Идеализиране на перфектния момент за действие: Вярването, че трябва да се чака перфектният момент или решение, може да спре хората да действат и да се забавят с постигането на своите цели.

 11. Страх от неуспех в работата: Вярването, че човекът няма да успее в новата работа, проект или кариерно предизвикателство, може да го спре да търси и да кандидатства за възможности за развитие.

 12. Страх от промяна: Страхът от промяна или от напускане на познатата работа може да пречи на хората да търсят нови възможности за кариерно развитие, които биха могли да им предложат по-голямо удовлетворение и растеж.

 13. Липса на самоувереност: Вярването, че човекът не е достатъчно компетентен или квалифициран за определена кариера или позиция, може да го спре да претендира за по-високи позиции или да насърчи липсата му на инициатива за развитие.

 14. Страх от провал пред колегите или началството: Страхът от неуспех пред другите в работната среда може да спре хората да предприемат действия за постигане на кариерни цели или да представят своите идеи и предложения.

 15. Страх от риска: Вярването, че рискуването или предприемането на нестандартни кариерни решения може да доведе до неуспех, може да спре хората да изследват нови възможности и да се развиват професионално.

 16. Сравняване с другите: Вярването, че трябва да се сравняваме с другите по отношение на кариерното развитие и успеха, може да доведе до чувство на неадекватност и да ни спре да ценим собствените си постижения и усилия. Отделно може да се създаде една съревнователна среда, която понякога може да не е толкова здравословна за всички в екипа.

Преодоляването на тези лимитиращи вярвания в контекста на кариерното развитие изисква активно работа върху самосъзнанието, самооценката и развитието на уменията за управление на стреса и риска. Това може да включва работа с кариерен коуч, участие в обучения и курсове за развитие на меки умения, като комуникация, управление на времето, както и прекрачване на зоната на комфорт и пробиване на личните граници, както и установяване на ясни кариерни цели и стратегии за тяхното постигане.

Първата крачка е тези лимитиращи вярвания да бъдат установени и осъзнати, а след това да се стартира работа върху отстраняването им.

Изисква се активност, ангажираност и откритост към нови възможности и предизвикателства в кариерата.

Ето няколко метода, които могат да помогнат в борбата срещу лимитиращите ни убеждения:

 1. Разпознаване на лимитиращите вярвания: Първата стъпка е да се разпознаят лимитиращите вярвания, които ви спират да напредвате в кариерата. Анализирайте какви мисли или убеждения ви пречат да действате по постигане на целите ви.

 2. Изследване на корените на вярванията: Разберете как са се формирали лимитиращите вярвания и открийте кои събития или изживявания са допринесли за тяхното появяване. Това ви позволява да разберете по-добре контекста на вярванията и да ги разгледате обективно.

 3. Изпитване на вярванията: Поставете под въпрос лимитиращите си вярвания, като се запитате за доказателствата в тяхна подкрепа и за алтернативният поглед. Преоценете тяхната релевантност и достоверност в сегашния контекст на живота ви.

 4. Работа с негативните мисли: Упражнявайте техники за управление на негативните мисли, като например позитивно мислене, медитация или когнитивно-поведенческа терапия. Тези методи могат да ви помогнат да се справите със страховете и съмненията, които пораждат лимитиращите вярвания.

 5. Постепенно излагане на себе си на нови изживявания: Постепенното излагане на себе си на ситуации или действия, които изглеждат страшни или неизвестни поради лимитиращи вярвания, може да ви помогне да преодолеете страха и да се уверите в собствените си способности.Правете неща, от които ви е страх и опитайте да се провокирате.

 6. Подкрепа от обкръжението: Обсъждайте своите лимитиращи вярвания с близки приятели, семейство или професионални консултанти. Получаването на обратна връзка и подкрепа от други може да бъде много полезно при преодоляването на тези вярвания.

 7. Ангажиране с постоянно саморазвитие: Инвестирайте време и усилия в лично и професионално развитие. Участвайте в обучения, четете книги и статии по теми, които ви интересуват, и търсете възможности за разширяване на знанията и уменията си. Това би повишило увереността в собствените знания и умения и съответно минимализирало възможността някое от тези вярвания да се прояви.

Ключът към успешното преодоляване на лимитиращите вярвания е ангажираност и последователност в усилията за лично развитие и промяна. Резултатите могат да бъдат значителни и благоприятни за вашата кариера и личностно развитие и подпомагащи развитието на вашия пълен потенциал.