Как да поставим кариерните си цели?

3/11/20231 min read

Поставянето на професионални цели е важна част от планирането на кариерата. Целите трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, подходящи и навременни. Например, професионална цел може да бъде осигуряване на повишение в рамките на шест месеца, завършване на сертификация за управление на проекти в рамките на една година или развитие на нови умения в рамките на две години. Определянето на ясни и реалистични цели помага на професионалистите да приоритизират задачите, необходими за постигането им и да останат мотивирани.

В днешния труден пазар на труда поставянето на кариерни цели е по-важно от всякога. Може да изглежда трудно, когато се чувствате блокирани в текущата си работа или когато дори не знаете каква кариера искате да следвате. Въпреки това наличието на постижими кариерни цели осигурява структура и ясна посока.

Искате да се подготвите за успех и да се ориентирате към блестящо бъдеще, но откъде да започнете?

На първо място, трябва да имате ясен план в ума си. Задайте си въпроси като: „Каква кариера искам да поема? Какви умения трябва да развия, за да бъда успешен? Какви дългосрочни цели трябва да си поставя?

Поставянето на кариерни цели може да бъде труден, но възнаграждаващ процес. Наличието на краткосрочни и дългосрочни цели ще ви помогне да останете мотивирани и фокусирани върху професионалното си развитие.

Ето пет стъпки за поставяне на значими кариерни цели, които ще ви държат на прав път и ще ви помогнат да достигнете желаната дестинация.

1. Определете целите си - Искате ли да станете професионалист в определена област, да подобрите уменията си, да си намерите работа, да придобиете квалификация или да започнете собствен бизнес?

2. Проучване - Започнете, като проучите какви видове опции са налични, за да ви помогнат да постигнете целите си, от образователни програми до налични ресурси до възможности за менторство.

3. Разработете план – Създайте план за действие, който очертава стъпките, които ще предприемете, за да постигнете целта си. Уверете се, че сте поставили постижими краткосрочни цели и крайни срокове, за да ви помогне да останете мотивирани и на път.

4. Намерете ресурси - Свържете се с експерти, организации или ресурси, които могат да ви помогнат да работите за постигане на вашите цели. Това може да е всичко от подкасти, онлайн групи за работа в мрежа и др.

5. Направете план за действие, който да включва всички стъпки, описани в конкретни срокове.

Как да следвам плана си за действие?

1. Прегледайте плана и създайте график за завършване. Разбийте плана на задачи, като прецените колко време ще отнеме всяка от тях.

2. Разпределете отговорностите за всяка задача въз основа на индивидуалните силни страни и наличност.

3. Планирайте редовни актуализации на напредъка, за да сте сигурни, че всички са на път и допринасят за плана.

4. Изпълнете плана. Консултирайте се редовно със заинтересованите страни, за да гарантирате, че всички остават на една и съща страница и че планът остава уместен.

5. Наблюдавайте напредъка и правете уточнения или корекции на плана, ако е необходимо.

6. Празнувайте успехите и документирайте научените уроци.

Отделете време, за да поздравите онези, които са допринесли, и да споделите най-добри практики.